Ing. arch. Jan Kubačka

autorizovaný architekt (A.1) ČKA: 4780


Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

autorizovaný architekt (A.1) ČKA: 4665

mail:

telefon:

datová schránka:

IČO:

adresa:

bankovní spojení:

posta@jankubacka.cz

776 865 715

699b5pr

04306686

Kostelní 1, Nový Jičín 741 01

2800393016/2010